Gloria - Timisoara 1-2
Seara poetului
Dorin Goga a revenit spectaculos, cu gol şi pasă de gol

Magalhaes nu vor­beş­te en­gle­za, secundul său bri­ta­nic nu ştie o boabă de por­tugheză, iar singurul vorbitor de ro­mâ­nă din staff e Silviu Lung. Acest lucru se vede în joc, e­chi­pa din Bu­zău pare adunată cu fur­ca, într-un melanj româno-por­tu­ghez din care nimeni nu pricepe nimic.

în faţa unui asemenea ad­ver­sar, Timişoara a făcut rapid 2-0. Mai întîi Goga (min. 3) a marcat spec­taculos, apoi l-a servit ideal pe Rusici. Bănăţenii puteau da multe, au dominat clar, au ratat, Ka­ra­mi­an părînd şeful de orchestră, iar ce­hul Magera, reprofilat din vîrf în mij­locaş, a impresionat cu pasele sale lungi. Cînd toată lumea se pre­gă­tea de final, Uhrin l-a introdus, ca să mai treacă timpul, pe Bonfim, iar pri­ma intervenţie a “doiarului” la­tino a fost un dezastru. “Chiflă” în a­pro­pierea propriei porţi, iar Timişoara, care din minutul 51 a jucat în zece, a avut emoţii în mi­nu­tele de prelungire.
(gsp)